Sari la conținut

Expertiza MLPAT apartament

Modificari interioare, intrare in legalitate, obtinere certificat de edificare Primarie

Expertiza MLPAT intrare in legalitate modificari interioare apartament

In situatia in care s-au realizat modificari interioare in apartament cu sau fara autorizatie de construire in sensul in care s-au desfiintat/adaugat pereti este necesara expertiza tehnica realizata de un expert atestat MLPAT in vederea stabilirii gradului de afectare/neafectare a structurii de rezistanta a blocului.

Expertiza tehnica pentru intrare in legalitate modificari apartament

Daca modificarile au fost facuta in urma cu cel putin 3 ani intrarea in legalitate se face conform legii 7/1996 articolul 37 alin.6 in baza unui certificat de atestare/adeverinta cu privire la edificare constructiei care se obtine de la Primarie in baza masuratorilor cadastrale si a unei expertize tehnice MLPAT privind respectarea cerintelor fundamentale privind calitatea in constructii.

Legea 7/1996(pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 si Legii 50/1991), articolul 37(alin.6).

“Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei.

 În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.”

Modificare RLV apartament la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Modificarea rlv-ului apartamentului la OCPI se realizeaza dupa cum am mentionat mai sus in baza Certificatului de Edificare, masuratorilor cadastrale si expertizei MLPAT.

Durata Expertiza MLPAT apartament

Timpul de executare a unei Expertize tehnice MLPAT este de 3-5 zile de la data primirii documentatiei complete exceptand lucrarile complexe la care sunt necesare teste de rezistenta pe materiale. Costul livrarii documentatiei este gratuit in Bucuresti, Ilfov iar in tara livrarea se face prin Fan Curier cost 25 de lei.

Lucrari de recompartimentare interioara cu Urbanism si Autorizatie de construire Primarie

Cele mai comune modificari pe care le-am intalnit sunt de desfiintare pereti debara, camara, perete balcon si adaugarea de pereti despartitori la bucatarii. Conform legii

pentru Recompartimentarea apartamentului se vor obtine urmatoarele acte:

– Certificat de Urbanism, de la Primarie(comartimentul de Urbanism si Amenajare a Teritoriului)

– Proiect – Memoriu tehnic arhitect conform caruia proiectul dvs. se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate conform legii.

-Expertiza tehnica MLPAT solicitata prin Certificatul de Urbanism

-Masuratorile Cadastrale conform cu realitatea

-Autorizatie de Construire

– Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor

– Certificat de Edificare

Indiferent de situatie la adaugarea sau desfiintarea peretilor se va realiza Expertiza MLPAT pentru verificarea afectarii structurii de rezistenta si riscului seismic.

Desfiintare/demolare pereti apartament fara autorizatie de construire

In situatia in care modificarile interioare s-au facut cu cel putin 3 ani in urma intrarea in legalitate se face conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire respectiv eliberarea de catre Primarie a unui certifica/adeverinta de edificare pentru modificari interioare.

Primaria prin compartimentul de Urbanism si Amenajare va elibera adeverinta in baza expertizei tehnice MLPAT, a masuratorilor cadastrale conform cu realitatea si altor documente pe care le puteti consulta mai jos.

Apartament cumparat cu modificari

Daca apartamentul a fost achizitionat avand facute deja modificarile interioare se va urma aceiasi procedura ca in cazul in care ati fi facut dvs. modificarile.

pret expertiza MLPAT

Cost expertiza tehnica apartament

In functie de complexitatea modificarilor interioare, pretul pretul pentru expertiza MLPAT porneste de la 1400 lei.

Poti verifica pretul pentru lucrarea ta si online completand forumularul de mai jos cu datele imobilului, releveul vechi, releveul nou.

LISTA ACTE SOLICITATE DE PRIMARIE

PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT/ADEVERINTA DE EDIFICARE

Ne poti contacta la:

Telefon: 0757557627
email: contact@expertizemlpat.ro

Adresa

Str. Rezervelor 62H, parter
Comuna Chiajna, Judet Ilfov